Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://coachenaandekeukentafel.com.

Fija van der Weide is de Functionaris Gegevensbescherming van www.coachenaandekeukentafel.com. Zij is te bereiken via info@coachenaandekeukentafel.com

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Fija van der Weide verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de gewone persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

Reacties

Reacties op de site worden geplaatst met toestemming.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Contact vindt plaats via het contactformulier of via de mail: info@coachenaandekeukentafel.com

Cookies

Fija van der Weide (coachenaandekeukentafel.com) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we jouw data delen

Delen van persoonsgegevens met derden
Fija van der Weide verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fija van der Weide blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Fija van der Weide indien gewenst jouw persoonsgegevens aan andere derden (bijvoorbeeld bij doorverwijzing). Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

  • Belastingdienst t.b.v. het voldoen aan een wettelijke verplichting > grondslag: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting. Persoonsgegevens: naam, adres, postcode woonplaats. Zie tevens het privacybeleid van de Belastingdienst.
  • Google Analitics t.b.v. de analyse van bezoekgegevens website ter verbetering website en ter optimalisatie diensten > grondslag: toestemming. Diverse persoonsgegevens die in het privacybeleid van Google Analitics zijn omschreven
  • Hostnet.nl t.b.v. website hosting > grondslag: toestemming. Diverse persoonsgegevens die in het Privacybeleid van Hostnet zijn omschreven
  • WordPress t.b.v. Content Managment Systeem website > grondslag: toestemming. Diverse persoonsgegevens die in het privacybeleid van WordPress zijn omschreven

Hoe lang we jouw data bewaren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fija van der Weide bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatstgenoten coachsessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net als elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coachenaandekeukentafel.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Waar we jouw data naartoe sturen

Wij delen alleen informatie met derden (bijvoorbeeld voor een evt. doorverwijzing) met jouw nadrukkelijke toestemming.

Jouw contactinformatie

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fija van der Weide verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de gewone persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

Aanvullende informatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Fija van der Weide maakt gebruik van een intakeformulier waarin gegevens zijn opgenomen over je gezondheid om een beter beeld te krijgen van de problematiek / jouw achtergrond en om je gerichter te kunnen helpen. Ten behoeve van een effectief en efficiënt coachingstraject maakt Fija van der Weide tevens gebruik van reflectieverslagen en een coachovereenkomst, waarin mogelijk ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn opgenomen over je gezondheid/problematiek/achtergrond. > grondslag: toestemming

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fija van der Weide (coachenaandekeukentafel.com) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling > grondslag: wettelijke verplichting
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren > grondslag: toestemming
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten: > grondslag: toestemming
  • Fija van der Weide verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte > grondslag: wettelijke verplichting

Klachtenprocedure
Fija van der Weide wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we jouw data beveiligen

Fija van der Weide neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coachenaandekeukentafel.com

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wij ontvangen geen data van derde partijen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Wij doen niets met gebruikersgegevens

Fija van der Weide – Psycholoog, Coach en Trainer